Wanneer u een klacht heeft ingediend zorgen wij ervoor dat er binnen 2 dagen wordt gereageerd met een gepaste oplossing. Tijdens het onderzoek  naar de desbterefedende klacht houden wij u continu op de hoogte.

 

0 + 1 = ?